Antonio Salvá Roselló fa escriure el auto de los Reyes Magos per als Reis de 1968. Els joves que interpretaven als Mags d’Orient li ho van demanar i ell, basant-se amb els texts bíblics, va fer en vers les converses que tenien Herodes i els reis, així com a Betlem les presentacions de l’or, incens i mirra. La 50 edició del Auto dels Reis Mags serà el 2017, encara que si contem que a la dècada dels 90 del segle XX un any no es va representar a causa de la pluja, tindria que retrassar-se al 2018.