Es torna a repetir la història. Tal diacom hui l’any passat també era la fira la protagonista:

- VII FIRA GATA AL CARRER...estem a 3 dies. Un extens programa.

- EL PLE MODIFICARÀ LA PARCELA DE LES COVES ROGES.

- VII FIRA GATA AL CARRER...estem a 3 dies: PRESENTACIÓ DE LES ACTIVITATS.

- SANTS I REFRANYS: Hui dia 6 és Sant Bru.

- GATA VA SER NOTÍCIA...un 6 d’octubre.

- FOTOGRAFIES ANTIGUES (Gata en el recor) -174-.