Abans no feien escola el dia de SANT FERNANDO. Era el dia dels mestres.
Perquè Fernando III és el protector de les arts i les ciències. Nascut a Salamanca en 1198 i mort a Sevilla en 1252, fou canonitzat en 1671. Va ser governant. Rei de Castella i Lleó, prudent en el govern del reine i
diligent en propagar la fe.

També és hui SANTA JUANA D’ARC, l’heroïna francesa. Naixqué a Donremy (França) i va morir a Rouen (França) en 1431. Fou canonitzada en 1920.
Sigué militar i verge, més coneguda com la donzella d’Orleans. Lluità firmement per la seua pàtria, però al final fou lliurada al poder dels enemics, condemnada en un juí injust i cremada a la foguera.

Pel que fa als refranys, us en pose dos més del mes de maig:

ARRIBES COM AIGUA DE MAIG.

AL MES DE MAIG, A SEGAR M’EN VAIG.

FONTS: www.santopedia.com i altres.