SANT GREGORI Ostiense naixqué a Itàlia i va morir a Logronyo (c.a.1044). Fou bisbe d’Ostia. Abat del monestir dels sants Cosme i Damián, a Roma. Vixqué alguns anys a Espanya com a legat papal.

SANT ISAIES fou profeta. En temps de Ozías, Jotam, Ajaz i Ezequies, reis de Judá, fou enviat a un poble infidel i peixcador, per a manifestar-li al Déu fidel i salvador, en compliment de les promeses que Déu jurà a David. La tradició dels jueus diu que va morir martiritzat sota el reinat de Manasés, al segle VIII a. C.

Pel que fa al refranyer, us en pose dos més de maig:
EL MAIG FLORIT FA BON BLAT I L’AGOST FA EL BON MOST.
MAIG HORTOLÀ, MOLTA PALLA I POC GRÀ.

FONTS: www.santopedia.com i www.xtec.cat.