SANT DIONIS de Corinto fou un bisbe grec que va morir l’any 180. Estava dotat de notable coneixement de la paraula de Déu. No sols ensenyava amb la predicació als fidels de la seua ciutat i de la seua província, sinó també als bisbes d’altres ciutats i províncies mitjançant les seues cartes.

Pel que fa al refranyer, us pose dos refranys en castellà del mes d’abril:
ABRIL SIN GRANIZO, DIOS NO LO HIZO.
EN ABRIL Y EN MAYO NO DEJES EN LA CASA EL SAYO.

FONTS: www.santopedia.com i altres.