SANT PERE de Poitiers naixqué a aquell poble francés i va morir a Chauvigny, també a França en 1115. Fou bisbe. Va afavorir els començaments de l’rde de Fontevrault i, remogut injustament de la seu, va morir exiliat a Chauvigny.

Pel que fa al refranyer en pose un que fa referència a abril:

FINS A SETANTA D’ABRIL, NO ET LLEVES UN FIL.

FONTS: www.santopedia.com.