20200730081227-sabatapareifilla57-copia.jpg

Estem a l’any 1957. Els jocs populars són típics a les festes patronals. El lloc, la PLaça Nova actual, dita aquells anys Plaza 18 de Julio. Ací teniu a un pare i una filla intentant agafar les cintetes amb premis. 

El pare, Jose Mulet Signes, mes conegut con Pepito "Sabata", la filla Vicenta Mulet Ivars , més coneguda per Vicentita "Sabata". Mire la Vespa i la matrícula, mireu la gent espectant. Molta gent seguint el concurs.

Li done les gràcies a Mari Moncho Mulet per facilitar-me la fotografia.

FONT: Foto propietat de Mari Moncho Mulet.