20160615184240-escalcarsogre2-88-001.jpg

Seguix la segona part com article destacat, a Comarca, sobre l'escaldà, la pansa. 

1988, 26 AGOST -2-:

568.- UN COSTUM AGRÍCOLA (1): FER PANSA. OMPLI LA CASSA. LA CASSA DINS LA CALDERA. TALLA O NO TALLA. ESCAMPEM EL RAÏM. POSAR ELS CANYISSOS AL SEQUER. POSA-LI MÉS SOSA. QUÈ TROBEM AL SEQUER?. GIRAR LA PANSA. ANEM A PLEGAR LA PANSA. PORTA LA PANSA A LA CAS O VENDRE-LA. I DESPRÉS ELS CABREROTS.