20160429153551-13115991-501101730078929-2865827987277952582-o.jpg

Quatre membres del grup polític CERCLE PODEM GATA han presentat hui a la secretaria de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, una PROPOSTA DE CONSULTA CIUTADANA VINCULANT, sobre els bous al carrer, ja que consideren "que és necessari desvincular les institucions públiques d’aquests actes de tortura animal".

El grup proposa al Plenari -màxim òrgan municipal- adoptar els acords que porten a una consulta ciutadana vinculant.

Ací teniu el text que han donat a conéixer en un comunicaqt de premsa:

"Hui 29 d’abril, representants de les persones que conformem el Cercle PODEM Gata, hem presentat per a la seua discussió i aprovació pel plenari de la corporació, la següent PROPOSTA DE CONSULTA CIUTADANA VINCULANT:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 24 de Maig les veïnes i els veïns del poble van demostrar amb el seu vot que volien un canvi. Canvi en les maneres de fer les coses, i de canviar coses que els anteriors grups municipals no s’han atrevit a canviar.

En els últims mesos s’ha generat polèmica, tant en l’àmbit municipal con en l’àmbit estatal, respecte a la conveniència que des de les administracions públiques es done suport als actes taurins, ja que aquests actes són considerats per molta gent, actes de tortura i barbàrie.

Prova d’aquesta polèmica social la podem observar en municipis veïns, en els quals s’estan prenent mesures per suprimir actes taurins, com el bou embolat o el bou encaixonat, d’una manera contundent.

Els membres del Cercle PODEM Gata considerem que és necessari desvincular les institucions públiques d’aquests actes de tortura animal. Ara bé, des del Cercle PODEM Gata defenem que les decisions que puguen afectar el conjunt del poble, siguem preses pel conjunt de les veïnes i veïns, independentment de les consideracions dels nostres representants polítics.

Aquest és el canvi que hem defensat sempre; les decisions per i per al poble. Aquest és el canvi que entenem va demanar la gent el passat 24 de Maig.

Per tant, proposem al Plenari el debat i, si s’escau, l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Reconeixement per part dels grups municipals la necessitat de realitzar una CONSULTA CIUTADANA VINCULANT sobre la posició que deu prendre l’ajuntament respecte a la celebració d’actes taurins per tal d’evitar confrontacions i polèmiques innecessàries.

Segon. Acordar de forma conjunta per tots els grups municipals aquells mecanismes i passos necessaris per dissenyar una CONSULTA CIUTADANA VINCULANT sobre la posició que deu prendre l’ajuntament respecte a la celebració d’actes taurins en les pròximes festes locals.

A Gata a 29 d’abril del 2016"

FONT: Foto i comunicat de premsa: Cercle Podem Gata.