20151020154857-12132561-960845317309703-5002765378169670969-o.jpg

En un cartell informatiu, l'empresa municipal de Sòlgata vol recordar tots els materials que és possible abocar a l'ecoparc de la partida Comes, junt a l'antic camp de tir -hui camp de vol-. Amb el lema "Reciclar és guanyar. Naturalment" es posa la relació de deixalles que es poden tirar a l'Ecopar: Raes (equips elèctrics i electrònics); Voluminosos, com mobles, matalassos,etc; Restes de jardineria i enderrocs, de demolicions, terra, pedres,...Paper i cartró. Tubs fluorescents i bombetes. Bateries i piles. Tòxics domèstics, com olis, pintures i envasos respectius.

FONT: Cartell informatiu Sòlgata.