20150118130220-campaiplaca74.jpg

Nova imatge del campanar i la font. Any 1974. Al programa de festes d’eixe any podíem veure eixa fotografía.

FONT: Programa de festes patronals de 1974.