20150118123802-totagata77.jpg

Una altra vista de Gata. Des d’un altre punt. Es veu millor el Montgó. Cal destacar a la zona de baix el llavador cobert. A la part dreta, també es veu la zona verda de darrere de l’ajuntament i al costat de l’església i el penyó.

FONT: Programa de festes patronals de 1977.