20150118115206-totpoble78.jpg

Continuant amb les fotografíes que un dia es publicaren als programes de festes i recordant el de 1978, vegem una vista del poble de fa 37 anys. Es veuen els horts del costat de l’església que donaven al riu, que ha canviat totalment la fisonomia.

FONT: Programa de festes de 1978.