20150117200922-deports1980.jpg

A més de fotografies, també –de quan en quan- publique documents. Ací teniu una publicitat dels esports en festes de 1980. Si fem un repàs observarem que alguns ja están en desús. Tir al pitxó i tir al pla, perque estava en marxa el camp de tir “Alcolaies”. Partida de pilota, tennis, carreres pedestres, partida de raspall, eren alguns dels esports de festes.

FONT: Programa de festes de 1980.