Hui, divendres 24 d’octubre, es publica al Butlletí Oficial de l’Estat (B.O.E.) la Resolució de la Direcció General d’Empleo, per la que es publica la relació de festes laborals per a l’any 2015, una vegada estan remeses les corresponents a cada comunitat autònoma al Ministeri, inclosa la valenciana.
Fent un repàs, el mes de gener presenta dues festes: dia 1, dijous, Any Nou, i dia 6, dimarts, dia del la festa dels Reis Mags. A març apareix en solitari la festa de Sant Josep, dijous. *Sols a Galícia també es festa el dia següent a Sant Josep, divendres*.
A abril, seran festa els dies: 3, Divendres Sant i 6, Dilluns de Pasqua. A maig està sols la festa del Treball, que cau en divendres. Juny i no juliol no tenen cap festa.
Agost sols el dia 15 (assumpció de la Verge) que és dissabte. Setembre sense festes. Octubre, el dia 9 (Dia de la Comunitat Valenciana) que cau en divendres, i 12, Festa del Pilar, que és dilluns. Novembre no hi ha festa, ja que Tots Sants, dia 1, cau en diumenge. i desembre seran festes el dia 7, dilluns següent al dia de la Constitució Espanyola (per caure aquesta en diumenge); el dia 8, la Immaculada Concepció, i el 25 Nativitat del Senyor, que serà divendres.
FONT: BOE, 24-10-2014.