20141014110145-grup3.jpg

La foto que corresponia posar el passat dia 5 (la nº 1.632) pertany, de nou, a la col·lecció de Montse Mulet Pérez, que residix a Barcelona amb orígens gaters. Ja vaig publicar una foto pareguda. Ara, amb un cabàs d’ametles al camp, està Montse amb son tio Juanito, al que coneixíem com "de Pardalero". Era els anys 50 del segle XX. Mireu com hi havia més cabassos plens d’ametles i altres, una vegada posades les ametles al sac o la taula per a descorfar, es posaven al sol per a secar-se. Tio i neboda. Juanito era el pare de Juana Mulet (La Pau) i Montse és cosina germana de Juana.

FONT: col·lecció de fotos de Montse Pérez.