20141013173235-copia-de-escanear0012.jpg

La imatge que tocava publicar-se el passat dia 3 d'octubre no és pròpiament una fotografia sinó més bé un document escanejat. Es tracta d'un cupó d'aquells que mes a mes, a l'Hermandad Sindical, també coneguda com el Sindicat, havies d'anar a segellar. Com vegeu el segell era un recàrrec de 2 pessetes i aquest cupó en concret, que em va facilitar Vicente Argudo Monfort de son pare o el seu avi, era de juliol de 1962. Tot un tresor històric, dels que ja s'en conserven pocs.

FONT: col·lecció de V.A.M.