20141013125442-copia-de-escanear0052.jpg

Seguint amb la mateixa col·lecció que la foto anterior, la de Vicente Argudo Monfort, vegem una fotografia del seu avi, quan tenia 68 anys. Era la foto que es va posar a la cartilla del subsidi i segur agrícola l’any 1956. L’Institut Nacional de Previsió depenia del Ministeri de Treball i a la cartilla apareixia el seu nom complet Francisco Tomás Argudo Tur. Era natural de Pedreguer, d’ahí el cognom Argudo.

FONT: Col·lecció de V.A.M.