20141013115954-2014-05-18-10.32.26.jpg

Reprenc la sèrie de fotografies, imatges i documents antics o ja amb anys. Per a l’últim dia de setembre, questa fotografia (1.627) corresponia a la col·lecció dels Caselles Mulet. Ací teniu al pare, Vicente Caselles Monfort, ben jove. La foto forma part d’un quadre familiar on estan pare, mare i els dos germans, Antonio i Tonica.

FONT: Col·lecció de fotografies de Tonica Caselles Mulet.