20141008164927-grup1-copia-3-.jpg
La següent fotografia pertany a la col·lecció de la gatera, ara residint a Catalunya, concretament a Barcelona Montse Mulet. Ací està el seu fill agatxat quan era un infant. Hui té 57 anys. Han passat alguns anys, vivències de Gata, a prop d’una parra, un marge, fent jocs.
FONT: foto de la col·lecció de Montse Mulet Pérez.