20140922215106-1brebutcapelleta.jpg

Ara vos porte un document, que no una fotografia. Corresponia al dijous 18 de setembre, la nº 1.615. Amb aquest comence una nova col·lecció de fotografies, imatges, records i documentació, facilitats per Vicente Argudo Monfort, al qual li ho agraïsc. El document és històric, ja que és un testimoni valuós. És el rebut que feia el rector Don Manuel Castelló Quilis, un dels vint-i-un (catorze estacions i set dolors de la Verge), quan una família o un devot piadós sofragava alguna de les capelletes del Calvari, alguna de les estacions, les fornícules que hi ha pujant a l’ermita. Com podeu llegir deia textualment: "Jhs. Recibo de D. FRANCISCO ARGUDO (ací es posava el nom del que pagava la capella) la cantidad de 1.000 pesetas a cuenta de la XI Capillita del VIACRUCIS. Gata de Gorgos a 7 de febrero de 1952. Son #1.000’00# Pts." signava: Manuel Castelló, amb el segell de la parròquia San Miguel Arcángel.

He comprovat l'onzena estació, que es titula "Jesús és clavat a la creu". Està a la recta final del camí a l’ermita. Aquest és el text que podem llegir: "Aquí fue en la cruz clavado, rotas las manos y pies: pecador que así lo ves, ¡como abrazas el pecado". Ja en el seu dia, quan publicava la col·lecció de capelletes, ja vaig dir que "les cares dels que claven a Jesús estan totes picades. Continua fins ací la malifeta d’algunes persones de cara al patrimoni local..." i parlava de la dedicatòria: "A expensas de una familia de Acción Católica". Amb aquest rebut hem descobert i reconegut aquella "familia de Acción Católica" que va voler passar desapercebuda en el seu dia i ser una més de les que col·laboraven amb aquest fi piadós.

20130302220652-dscf0619.jpg

Dalt vegeu el rebut, dins podeu veure la capelleta en qüestió, la XI de la pujada al Calvari.

FONT: document de la col·lecció de Vicente Argudo Monfort.