L'alcaldessa Maite Signes Caselles va resoldre per aquestes festes la delegació de competències amb el comés específic de delegat de festeigs taurins al regidor Juan B. Pedrós Taléns, que ho és també regidoer de Festes i Cultura.

Hui es publica al Butlletí Oficial de la Província (BOP) aquesta resolució.

FONT: BOP Alacant, 31-7-2014.