Hui es publica al Butlletí Oficial de la Província (BOP), la distribución de la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatutàries del Consorcio Provincial per al Servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament, anualitat 2014. L’import total i màxim és de 634.479,77 euros, a favor de tots els ajuntaments en funció del nombre d’habitants i el percentatge de subvenció.

Gata s’emmarca al grup dels municipis de entre 5.000 i menys de 10.000 habitants. De una població de 6.270 habitants, té una aportació de 24.675,39 € i el percentatge que li correspon és del 35%, és a dir 8.636,39 €.

FONT: BOP dia 20-5-2014.