20140326224035-cocons.jpg

Seguim per les muntanyes del terme de Gata. Baixant cap a la partida Comes des de dalt de les Cases del Sobirà i a l’altura de la lloma del Notari, trobem alguns paratges càrstics molt singulars al terme de Gata. Són els denominats COCONS DE GRANOT. Perquè cocons?. Què són?. Són típics del relleu càrstic. Són cavitats que afloren a la superfície, que s’han format per la dissolució de la calcita. Sempre han estat molt considerats pels pastors que passaven amb els seus ramats per la zona, ja que de l’aigua que es preservava beurïent els animals. Perquè granot: Un granot és de la família dels anfibis, allí s’acurrucaria algun d’aquests.

Però, i que fa ahí un muntó de pedres?. Formen al voltant d’un cocó gran i profund la coneguda cisterneta dels Cocons de Granot. Sens dubte, un paisatge per a gaudir i per a sorprendre.