20140318234447-52blogfamilia.jpg

Vaig recuperant dies i fotografies antigues. De la mateixa col·lecció que les anteriors, la de FS, vos pose ara un retrat típic que feia el fotògraf Marzal de Dénia -per això he deixat la seua tradicional firma a la foto i el marc. L’home, el patriarca, està sentat al silló; entre les seues cames la xiqueta menuda. Plantada la seua dona, la Tia Pepa dita "del Cid". Amb ella, l’altra filla més majoreta, que porta un bosset. Mirant els vestits d’elles, ell de corbata i la roba podem esbrinar que era cap als anys 40 del segle XX.

FONT: Foto aportada per la família FS.