20140308232325-49blogtres.jpg

Algun aconteixement fester, tenia que ser anunciat en veu alta. Dalt de la cadira ho explicava el sempre recordat Pepe Salvá. Amb sombrero baix està el no menys recordat Paco Monfort. anaven com vegeu amb trages disfressats.

FONT: Col·lecció Feliu Salvá.