AQUELL 7 DE MARÇ DE 2013:

Publicava, també com aquests dies, els actes fins diumenge dia 10, dins i fora de Gata. El capítol de "Sabieu...?" era molt curiós. En 1881 se li va obrir expedient a l'Ajuntament de Gata i altres per no pagar el sou als mestres. Dissabte 9 era el lliurament dels trofeus de la Iª lliga de Pàdel de Gata. La notícia cultural i municipal era que la Plaqueta del Parpalló tornava a Gata restaurada. A "Imatges curioses" publicaven: "D'on ve el tren? ara de Teulada". "La perdua de Jesús altemple" era la tercera Corona de la Verge, capelleta del Calvari. Es reocrdava com havia anat el Ier Foro de productes locals al Celler de la Marina. La foto antiga era la 1.056 i mostrava a un jove Carles Mulet als anys 70.