20131205232733-20blogtrinquet.jpg

La foto que corresponia al dia 3, despúsahir, és de la col·lecció familiar dels Feliu i Salvá. Podeu veure al recordat Pepe Salvá jugant a pilota dins del trinquet hui dit "Xiquet de Gata", era d'estiu, feia calor, anaven sense camisa o amb samarreta.

FONT: fotografia propietat de la família Feliu-Salvá.