AQUELL 15 DE NOVEMBRE DE 2012:

La imatge curiosa la donava el riu al que tots havíem mirat perquè al ploure havia baixat l’aigua pel seu llit. Al capítol de "Sabieu...?" coneixíem que Alacant va defendre Gata per mig de la banda, en 1932.