AQUELL 14 DE NOVEMBRE DE 2012:

Seguisc parlant de pluges de l’any passat. Hui pareix que ha fet un intent, però encara està lluny de semblar aquell dia: va fer bona riuada, era la segona avinguda en tres dies, es mesuraven a Gata 271 litres. Veíem el riu en tres capítols, no sols a Gata nucli sinó a la presa de Planisses i a Gorgos. El tema administratiu era: "Pla de participació ciutadana per al PGOU de Gata". "Sabieu...?" ens portava a 1932, al primer dia de març i al incendi declarat al camp.