AQUELL 4 DE NOVEMBRE DE 2012:

Començava la jornada parlant dels deu nous integrants de la banda i del nou director que entrava al mes de la música. En l’aspecte esportiu, parlava del Gorgos C.F. que obtenia un valuós empat (1-1) front al Pla. La mort d’un veí de Gata en 1930 al Montgó es tractava a "Sabieu...?". El juvenil del Gorgos C.F. de 1997-1998 el podíem veure a la fotografia antiga, més bé recent.