20131103232648-inaugfarols2.jpg

Quasi actualitzada la sèrie. Ací teniu la foto correspon a ahir. És una continuació a la que he posat dalt, els mateixos protagonistes i el mateix acte, amb la diferència de que a la de dalt anaven pel carrer inaugurant i a esta foto estaven dalt del palco inaugurant. Podreu veure a Don Vicent Llopis el rector. Podeu veure al sargent Ronda. Altra autoritat que ix a aquesta foto i no eixia a l'altra és Pepet "el practicant". Torna a estar el Governador al costat de l'alcalde Don Julián que està pronunciant el seu discurs. Mireu com eren els micròfons abans. La foto torna a ser de Antonio Monfort, molt bones tant l'anterior com aquesta, de les que fan història o més bé són història recent del poble.

FONT: Foto propietat de Antonio Monfort.