AQUELL 23 D’OCTUBRE DE 2012:

El recordatori de "Recordem..." en dos anys enrere ens portava al 2010 amb la segona part dels habitants de Gata en 1852 i al 2011 amb la notícia de que el senyor rector D. Francisco Murillo compartiria les parròquies de Benidoleig i Gata. La nova forma de caçar de 1927 era objecte de notícia a "Sabieu...?".