AQUELL 15 D'OCTUBRE DE 2012:

El primer balanç de la fira era "molta gent i satisfacció general". El blog ja superava les 149.000 visites. Una imatge curiosa era la "del nou vial cap al poble".