20131008230716-centrepolivalentmaitesirerol.jpg

Es publica hui al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV) la resolució de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de luvre que desenrotllen l’educació de persones adultes en la Comunitat Valenciana, durant l’exercici 2013. El Programa de Formació de Persones Adultes Municipal de Gata rebrà una ajuda de 23.150 euros.

El pagament de les ajudes quedarà condicionat al compliment de les obligacions i la justificació, per part dels beneficiaris. Els beneficiaris podran presentar la justificació de la subvenció fins al 18 d’octubre.

A la foto, el nou centre polivalent opn s'impartixen ara les classes de FPA.

FONT: DOCV dia 8-10-2013.