El Butlletí Oficial de la Província (BOP) d’Alacant publicava ahir l’edicte de l’adjudicació de les obres d’instal·lació electromecànica del pou "Les Comes" a Gata de Gorgos. El valor estimat del contracte era de 102.387,60 euros, amb un pressupost total de 123.889,00 euros. El passat 17 de juliol es va adjudicar a la contratista AFOROS Y MANTENIMIENTOS HIDRAHULICOS, S.A., per un import total de 89.200,07 euros. Les característiques i ventajes que determinen la propostad’adjudicació del contracte a favor de l’adjudicatària es concreten en l’oferta tècnica, ja que la electrobomba ofertada s’ajusta perfectament a les necessitats del pou a equipar.

FONT: BOP d’ahir dia 19-9-2013.