AQUELL 18 DE SETEMBRE DE 2012:

La premsa parlava de la visita de Císcar i les declaracions sobre el tren. A "Sabieu...? ens adonavem que la premsa de 1914 deia que es va produir una forta pedregada. No estava molt lluns d'enguany que va ser l'última setmana de maig. A "Imatges curioses" recordaven un "Dia de Corpus a l'església".