AQUELL 10 DE SETEMBRE DE 2012:

Un article humorístic era: "Els adorns del carrer esperen Sant Miquel". No van arribar. "Passen uns 2.500 visitants per la mostra" era l'últim article de balanç de l'exposició art al Vent 2012.