20130910001335-b60manolo.jpg

La foto que corresponia al dissabte dia 7 també és de les nomenades "recents", però que ja tenen la seua història. Manolo, fill de Jaime "Mónica" i de Carmen, era menut com vegeu. Era al carrer Teulada, el dia de Corpus ja que estava la murta enramada i els cobertors posats. Per darrere d’ell podeu veure al sempre recordat Pedro Pineda, que treballava a l’Ajuntament de Gata per molts anys.