20130907121428-vicentcaselles.gif

El diari INFORMACIÓN d’Alacant a la seua secció de la Marina recull la notícia que ahir donava EL PAíS a "Obituario" i de la que ja us vaig comentar i titula: "Consternación en las matemáticas españolas por la pérdida de Caselles". Al subtítol: "El catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona fue enterrado en su localidad natal". Diu el refrany que "Més val tard, que mai". Arriba amb retràs la informació a la comarca a nivell periodístic, a quasi un mes del seu òbit.

Ací teniu l’enllaç a la informació: http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2013/09/07/consternacion-matematicas-espanolas-perdida/1412818.html.

El diari Levante-EMV també porta la notícia però no es gens apropiat ni el titular, ni la informació, ja que pareix com si fos ahir i ha passat quasi un mes.

FONT: diari INFORMACIÓN, dia 7-9-2013.