20130825125142-carneuelozaragosi.jpg

Més que una foto antiga, és un document antic. Una vertadera relíquia. La corresponent al passat dia 20 (ja vaig arrimant-me al dia de hui), que és una xifra bonica 1.222, és un carnet de conduir de l’any 1926. Quins anys!!. Si a l’entrada anterior coneixíem al seu propietari, Francisco Zaragosí Monfort, ara vegem el carnet. Francisco havia nascut el dia 9 de gener de 1894. Per tant, quan es va traure el carnet tenia 32 anys. La Jefatura d’Obres Públiques de la Província d’Alacant li va emetre el document que encara conserven les seues nétes. Era de segona classe i el nº de permís, per a tota Espanya, corresponia al nº 3.914. Es regia pel reglament per a la circulació de vehicles de motor mecànic per les vies públiques d’Espanya, de data del 16 de juny de 1926. Es va examinar amb un "auto de turismo", deia el document. La data del mateix: 2 d’agost de 1926. Tot una relíquia, com deia.

FONT: document propietat de les germanes Zaragosí.