AQUELL 10 D’AGOST DE 2012:

Seguia l’enquesta de les festes 2012, com ho seguix hui de la de 2013. Actualitzava totes les fotografies antigues pendents.