AQUELL 8 D'AGOST DE 2012

Retorna esta secció, passades ja les festes patronals i el dia després. Sols vaig posar un article, el de record del dia 8 dels anys 2010 i 2011.