20130807175736-xicspassplaca.jpg

Ja arribant al dia, actualitzant fotos. La corresponent al dia 31, últim dia del mes de juliol, també és de la sèrie del programa de festes. Dos xics i dos xiques passejant en festes. Ells amb camisa blanca, elles igual vestides i amb capell. Mireu l'etiqueta que portaven. Deuria ser el dia de la festa dels fadrins cap als anys 60.

FONT: Llibre programa de festes 2013, Gata.