L’alcaldessa de Gata, Ana María Soler, i el conseller de Governació i Justícia, Serafín Castellano, van signar ahir pel matí un conveni de formació en matèria de pirotècnia entre la Generalitat, l’Ajuntament i l’Associació de Fabricants Pirotècnics per aconseguir l’acreditació de Consumidor Reconegut Expert (CRE).

Castellano va explicar que aquests convenis se signen en compliment de l’Ordre 1/2012 i de la ITC 18 del RD 563/2010 "que preveu l’obligatorietat de la formació, el seu contingut, manera i mitjans als efectes de determinar les persones que, amb la capacitació suficient, poden participar amb plenes garanties en celebracions com ara la despertà, correfoc, i cordà ".

D’aquesta manera, el conseller ha afirmat que l’objectiu dels convenis és col·laborar amb les entitats i ajuntaments per a la realització dels preceptius cursos de formació que hauran de realitzar els CRE "com a requisit indispensable i obligatori per poder participar en les manifestacions festives amb ús d’artificis pirotècnics ".

La Conselleria de Governació i Justícia,  ha posat a disposició de les entitats organitzadores de cursos de formació una plataforma informàtica, http://www.gov.gva.es, a la qual les entitats accediran a través d’un certificat digital i en la que hauran de realitzar la gestió dels cursos.

En aquest sentit, el conseller ha assenyalat que en aquests cursos s’ofereixen nocions històriques i antropològiques sobre les manifestacions festives amb ús d’articles pirotècnics, sobre el funcionament dels artificis que s’hagin d’utilitzar en aquestes manifestacions i sobre els riscos derivats de la seva utilització, així com sobre les mesures de prevenció específiques.A més, s’ofereixen coneixements sobre el desenvolupament de les manifestacions festives, delimitant l’àrea d’aquestes manifestacions i la seva àrea de seguretat.

S’expliquen els requisits per a l’accés a aquestes manifestacions festives i les mesures de seguretat i emergència, així com els procediments d’actuació en cas d’accident, els procediments de recepció i devolució dels articles pirotècnics i el tractament d’articles fallits.

FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata.