El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui 7 de juny dos anuncis referents a dos expedients. El primer és el tercer de 2013 de concesió de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, que aprovà en sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament de Gata el passat 28 de maig. Dins del pressupost de despeses i al capítol de despeses corrents, bens i serveis, hi havia un total inicial de 2.458.953,65 euros i el resultant puja a 2.541.895,44 €, quedant un suplement de crèdit de 82.941,79 euros.

El segon, aprovat a la mateixa sessió és l’expedient 7 de 2013, també de concessió de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria. També al pressupost de despeses, pel que fa a inversions reals, hi havia un pressupost inicial de 1.206.405,88 euros i el definitiu és de 1.214.838,45 euros, per tant el suplement és de 8.432,57 euros.

FONT: BOP 7-6-2013.