20130603235804-41fparellanuvis.jpg

Reprenc la sèrie de imatges antigues gateres. La foto que corresponia al passat dia 26 de maig és de la col·lecció de Jaime Signes "Mònica". La parella de novios són avantapassats d'ell. Mireu com anaven vestits el dia de l'enllaç matrimonial.