AQUELL 2 DE JUNY DE 2012: Publicava el reportatge de la primera missa de Juan Sivera a Gata. A "Imatges curioses" posava la foto del calze de Juan Sivera, que portava el Santíssim Crist, patró de Gata. Segona part del viatge que es publicava de 1908 a "Sabieu...?". Finalment, el blog arrribava a les 116.000 visites.