20130531092649-cole.jpg

L’ajuntament de Gata va aprovar, per unanimitat en el passat plenari, presentar un recurs de reposició contra la resolució de la Conselleria d’Educació per la qual es regula el catàleg d’unitats dels centres docents que recull la reducció d’unitats i docents del CEIP Santíssim Crist. En conseqüència, es demana que es mantinguen les tres unitats en Educació Infantil de tres anys, per tal de garantir les millors condicions en els processos d’ensenyament i aprenentatge i millorar així el rendiment escolar de l’alumnat del Centre Públic de Gata.

També va ser recolzada pels tres grups polítics municipal la moció presentada pel regidor d’Educació, Juan Pedrós, donant suport a les inquietuds formulades per la comunitat educativa, demanant a la Conselleria d’Educació el manteniment de les unitats, grups i infrastructures de l’Institut d’Ensenyament de Secundària de Gata de Gorgos, tal com estan en l’actualitat, i no es suprimisca un grup de 3r d’ESO i es mantinga, al menys, una de les aules prefabricades.

FONT: Foto i text, Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata.