AQUELL 13 DE MAIG DE 2013: Publicava la segona part de "Biografies franciscanes, dels meus articles de festes i concretament de 1997. La fotografia antiga era la 760 i podíem conèixer una família i els seus casers.